Av Vidar Lund

Det er blitt sagt at navigasjonshistorien kan deles inn B.C. og A.C. - Before the Chronometer og After the Chronometer - Før og Etter Kronometeret. For å kunne legge ut på en seilas med håp om å havne der man ønsker, eller i det minste å kunne bestemme hvor man er både underveis og når man er kommet dit, er det nødvendig gjennom observasjoner å kunne regne ut hvor man befinner seg. Våre dagers globuser dekkes av et gradnett bestående av lengde- og breddegrader, og posisjonen kan bestemmes ved å finne koordinatet, skjæringspunktet, mellom de to (østlig eller vestlig lengde og nordlig eller sørlig bredde). Hvor langt nord eller sør for Ekvator skuta befinner seg uttrykt i antall grader er det ikke særlig problematisk å finne ut, så lenge himmelen ikke er dekket av skyer. Breddegraden kan nemlig finnes ved å avlese hvor høyt over horisonten himmellegemer som sol og stjerner befinner seg ved hjelp av peileinstrumenter (sekstant, oktant eller peilestaver av varierende typer)

Av Vidar Lund

I vår del av verden har det utviklet seg to hovedtyper rigg, skværrigg og gaffelrigg. Skværriggerfamilien består av brigger, fullriggere og barker, som har hovedmassen av seil opphengt i rær som står tverrskips, råseil. Seilene er “square”, dvs firkantede. Gaffelriggede skuter som skonnerter og galeaser har ett gaffelseil på hver mast, opphengt i skutas langskipsretning i en gaffel øverst og som regel lisset til en bom nederst, og med et trekantet gaffeltoppseil over gaffelen. Begge skutetypene fører stagseil. Hver av riggtypene har fordeler og ulemper, og blandingstyper som skonnertbrigger, skonnertskip og toppseilskonnerter oppsto som forsøk på å forene fordelene ved de to typene.

Therm-mop-pill-lay] and COLLINGWOOD

To Christiania Seilskuteklubb from Roland R Parsons.

Salamis, finally Norwegian owned, and Thermopylae were two of the finest clippers. Both were sister ships; both were given Greek names; both were from the designs of Bernard Weymouth, a distinguished designer of the period who was surveyor and Secretary of the Lloyd’s Register (1824-90); both were built by Walter Hood, of Aberdeen, Scotland and both began their lives with George Thompson & Co, of the White Star Line:

Av Vidar Lund

Fra Napoléon til Dévastation

Fra midten av 1800-tallet skjedde det en kraftig og rask utvikling innen skipsbygging. Fra begynnelsen av 1840-årene ble det bygget en ny type seilskuter med helt andre egenskaper enn det som hadde vært vanlig tidligere. Det var klipperne. De var først og fremst bygget for fart med slanke skrog og svær seilføring. De hadde forholdsvis liten lastekapasitet og lasten måtte derfor være verdifull for at driften skulle lønne seg. Alle de tidlige klipperne var treskuter.

Laurdag - Eg står tidleg opp for å ta toget til Stavanger - med sommarfuglar i magen og eit snev av dårleg samvit for å reisa frå ein sommarjobb som var i knappaste laget bemanna. Framme på togstasjonen stakk eg nasen i vêret og staka meg ein kurs eg meinte gjekk mot hamna. Og rett var det. Sørlandet var allereie full av landkrabber på sightseeing som peika og studerte den intrikate mekanismen. Når det endeleg var medseglarane sin tur å innta skuta, var det som ei ny verd. Starten på eit eventyr.

Skuteposten