Vidar Lund

Året 1716 hadde vært Peter Jansen Wessels beste år noensinne. 24. februar var han blitt adlet av kong Fredrik 4. og fikk pynte seg med det ganske høylytte adelsnavnet Tordenskjold, et navn vi fremdeles kan høre gjenklangen av. Deretter kunne han nyte den enestående suksessen i Dynekilen 8. juli, da hans eskadre overvant en stor svensk orlogs- og forsyningsflåte med utstyr til kong Karl 12.s felttog i Norge, der han lå foran Fredriksten festning i Fredrikshald (Halden). Tordenskjold hadde praktisk talt reddet Norge på egen hånd.

Vidar Lund

Noen personer trenger spesielle forhold for at de skal oppnå evigvarende berømmelse. Altfor ofte skyldes det krig. Hadde det vært fred mens de levde ville få om noen  husket dem, og det ville vært færre navn og årstall å pugge i historietimene.

Det best kjente eksempelet på dette må være Winston Churchill. Uten 2. verdenskrig ville han forblitt en mislykket og halvglemt politiker. Slik gikk det som kjent ikke. På få år ble han forvandlet fra en politisk fiasko til den vestlige sivilisasjonens redningsmann. Slik kan det gå. Om krigsbrikkene faller på plass. Dessverre kreves det gjerne en motspiller av en viss størrelse på den andre siden av valplassen som den utløsende faktor. Det kravet oppfylte Adolf Hitler til fulle.

Vidar Lund

Minesveiperen Rauma var sammen med søsterskipet Otra landets mest moderne orlogsskip da krigen brøt ut. Begge ble sjøsatt fra Nylands Mekaniske Verksted i Oslo i 1939. Otra ga navn til klassen, som ikke besto av flere båter enn de to.

Rauma var ferdig utrustet og kampklar i januar 1940, og lå ved Horten 8. april. Otra ble overrasket og erobret ved kai ved Filtvedt helt sør på Hurumlandet. Egentlig hadde de to fått i oppdrag å rydde minefelt på Vestlandet, men krigen kom for brått på. Utlegging av minefelt var et omstridt spørsmål mellom Norge, Tyskland og Storbritannia i tiden umiddelbart før krigsutbruddet.

Vidar Lund

I november 1932 foregikk en bergingsaksjon av betydelige dimensjoner i Glomma ved Gamlebyen i Fredrikstad. Da brøt et stort, gammelt skip vannflaten for første gang på 118 år. Det var ikke hvilket som helst skip, det var et skip som hadde deltatt i en av de viktigste hendelsene i norgeshistorien, Slaget i Dynekilen i 1716. Det var den svenske stykkprammen Stenbocken. Den var blitt beseiret og erobret av Peter Wessel Tordenskjold og hans styrke 8. juli, og ført til Fredrikstad sammen med de andre erobrede skipene. Det hadde vært et betydelig varp.
 

Vidar Lund

Da Norge ble angrepet i aprildagene 1940 hadde vår handelsflåte allerede hatt store tap. Så tidlig som  13. september, bare ti dager etter tyskernes angrep på Polen, ble det helt moderne lasteskipet M/S  Ronda fra Bergen minesprengt utenfor Antwerpen, med tap av atten liv. I tiden fram til 9. april mistet vi  55 handelsskip og 393 menneskeliv. Som under 1. verdenskrig var nøytraliteten lite verdt.

Skuteposten