Flaskeskutemodell av slupp `Restauration`, for Skuteposten

En gruppe utvandrere fra kvekermiljøet kjøpte "Restauration" for 1800 spesiedaler. Før overfarten ble sluppen gitt større seilføring for å gjøre henne bedre skikket for dypvannsseilas i passaten. Hun la ut fra Stavanger 4. juli 1825 med 50 mennesker ombord, og med en last på 20 skippund stangjern som skulle selges i Amerika. De nådde New York 9. oktober etter en strabasiøs reise. Underveis var de blitt 51, for 2. september var et pikebarn kommet til verden midt ute i Atlanteren.

Ankomsten til den nye verden skjedde ikke uten problemer, for det var altfor mange mennesker ombord. Ifølge amerikanske bestemmelser skulle det ikke ha vært flere enn maksimum 15. "Restauration" ble beslaglagt og skipper Lars O. Helland arrestert. Men takket være utvandrerpionéren Cleng Peersons og lokale kvekeres innsats løste krisen seg, innvandrerne kunne reise videre. Skip og last ble solgt for 400 dollars, som ble delt mellom de 53 som startkapital i den nye verden. Og "Restauration" forsvant i glemselen.

Data "Restauration":
Lengde: 17 m (54 fot)
Bredde: 5 m (16 fot)
Tonnasje: 39 brt, opprinnelig 33 1/2
Farger: Skrog: Mellomgrønn med svarttjæret bunn, oljet bordgang utenbords i dekkshøyde
Skansekledning: Hvit innvendig
Dekk: Treverk, skandekk grått
Dekkshus: Hvite med brune tak, grønt listverk langs kantene
Brattspill: Grått
Ankere: Grå
Master og rundholter: Oljet med hvite nokker, hvit kaltopp
Hekksbåt: Hvit utenbords, brungrønne tofter og esing


Slupp `Restauration`, tegnet av Vidar Lund

Skuteposten