Den Engelske Kanal - 1948


Tegnet av Albert Finderup, dekksgutt ombord på `Pamir` 1945 - 1946`Der Untergang der Pamir` - Enno Kleinert, Tyskland


Cowes (Isle of Wight) - 1957


Maleri av Yasimina - 2008

I Skuteposten, er det en artikkel om `Pamir`