Etter gamle tradisjoner skal enhver som passerer linjen d.v.s. ekvator, for første gang "døpes"og derved gjøres til fullbefarne sjøfolk. Etter dåpen får de utstedt et linjedåpssertifikat/dåpsattest med navn, båt, dato for "dåp". og med bevitnelse fra kapteinen at kandidaten er behørig døpt.

Linjedåpen har lange tradisjoner til sjøs, og skikken har overlevd de mange skiftninger som har skjedd i skipsfarten. De tidligste opptegnelser om organisert linjedåp om bord daterer seg så langt tilbake som til 1520-årene, og sett bort fra mindre lokale varianter, finner en seremonien beskrevet i en rekke forskjellige nasjoners marine og handelsflåte.

For å oppnå et vellykket arrangement, må seremonien være planlagt i god tid, og alle rollene fordelt og godt innstudert. Liste over de som skal døpes må gjøres klar, og alle nødvendige rekvisitter må være på plass. Dåpsfesten etter seremonien kan gjøres ekstra hyggelig med god servering, underholdning og konkurranser.

Personregister:
Kong Neptun, dronning Neptunia, astronomen, doktoren, biskopen, barbereren, herolden og drabantene (politi, soldater). Dessuten kan følget utvides med f.eks. prinsesser, flere drabanter og andre.Her ser du eksempel på en dåpsattest som blir brukt ved linjedåp.