Et flertall på Stortinget ønsker å styrke seilskipenes økonomiske grunnlag. I forbindelse med behandlingen av kulturmeldingen er det vedtatt å opprette ny statlig tilskuddsordning som skal sørge for at vedlikeholdsetterslepet for `Sørlandet`, `Christian Radich` og `Statsraad Lehmkuhl` dekkes innen 2006. Stortinget mener at investeringer på seilskutene kan falle inn under ny statlig tilskudds- ordning for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Seilskuteklubben gratulerer!!

Skuteposten