Det er flere forskjellige typer skuter, og de betegnes gjerne etter riggen. Større skuter benevnes helst som skværrigget og gaffelrigget. En moderne skværrigget mast er bygget opp av tre deler, undermast og merse- og bram/røylstang. En gaffelrigget mast består av undermast mersestang. Det er også skuter med kombinasjoner av de to riggtypene for å utnytte de beste egenskapene fra begge.