De tyve tusen anonyme norske krigsseilerne var Norges viktigste bidrag i kampen for frihet. Deres innsats var for slaget om Atlanterhavet hva Spitfire var for Battle of Britain. Uten de livsfarlige lastene med drivstoff de fikk frem til landet som var "last man standing" i Europa, ville det knapt vært noe Battle of Britain. Om norske skip og norske sjøfolk sa president Franklin D. Roosevelt at "den norske handelsflåten er verdt mer enn en million soldater."

710 norske skip ble senket og fire tusen krigsseilere kom ikke hjem. For mange ble hjemkosten til Norge en ny ulykke, for den behandlingen krigsseilerne fikk etter krigen vil alltid hvile som en skam over Norge.

Men på frigjøringsdagen 2012 vaiet flaggene friskt i vinden under seremoniens høydepunkt, da Kvinnegruppen fra Norges Krigsseilerforbund la ned sine blomster.Krigsseilermonumentet ble innviet 29. september 1980 av Kong Olav V. Deretter har det vært holdt en minnehøytidelighet ved monumentet hvert år.Det hele ble avsluttet med Ja, vi elsker.

Ole Daniel EnersenKrans fra Christiania Seilskuterklubb

Skuteposten