Mange deltakere er riktig flotte fartøy med stor historisk verdi, som skonnerten "Anna Møller" av Svendborg som seiler rundt uten maskin. Her lever de opp til det gamle ordtaket: "Et seilskip har en destinasjon, men ingen ankomst tid". Ikke dårlig i 2008 hvor tiden ellers er blitt så viktig. Og mannskapet om bord på "Anna Møller" er da heller ikke sene om å mobbe oss andre, som til stadighet har det med å ta kverna i bruk for å komme i havn etter regattaen. Det skal tilføyes at "Anna Møller" alltid allierer seg med en kamerat for å komme det siste stykker inn og ut av havnen.

Deltagelse i regattaen krever at båten er et tidligere bruksfartøy eller en kopi av slik fartøy bygd i nyere tid. Og her er regatta ledelsen nøye, og avviser hvert år flere fartøy som ikke er kvalifisert. Fra utlandet har deltagelsen vært liten og sporadisk. I år deltok to norske fartøy: "Boy Leslie" og "Flekkerøy" en flott losskøyte fra Fredrikstad. Tror nok regatta ledelsen ikke akkurat har drevet med markedsføring av regattaen, i frykt for at arrangementet skal bli for stort. Det er trangt i noen av havnen. Jeg vet at flere norske fartøy vil bli ønsket velkommen om de skulle ønske det. F.eks vil Svanen som er DANSK bygget bli meget godt mottatt.

Den norske deltagelsen gjorde seg dog bemerket, "Flekkerøy" vant sin klasse og "Boy Leslie" kom på andre plass i sin klasse. Det var vi selvfølgelig godt fornøyd med. Selv om det hele er vennskapelig kappseilas er det ikke tvil om at kampånden er stor. Ordtaket "Det viktigste er ikke a vinne, men å delta" har kun begrenset betydning under regattaene. På "Boy Leslie" konkluderte vi derfor etter noen øl at: "Andreplassen er viktigst, uten den er førsteplassen totalt meningsløs"

Jeg vil oppsummere Limfjorden rundt, med å si at det der den beste "skutefestivalen" jeg har deltatt på. Og det er blitt til noen stykker gjennom mer eller mindre 12 år under seil, over hele nord Europa. Alle værts havnene i Limfjorden stiller opp med god middag og fest til hele flåten på ca 500 personer. Og farvannet Limfjorden er perfekt til denne størrelsen fartøy, godt med vind, men beskyttet av land på alle sider så det ikke blir for mye sjø.

For seilskute entusiaster, er det være vel vært med en tur til Limfjorden i september, for å se Nordens største samling av gamle skuter seile.

Med vennlig hilsen
Bjørn Abrahamsen


"Boy Leslie" i ferd med å passere en konkurrent


"Boy Leslie" i frisk seilas på Limfjorden


Kart over Limfjorden


Markering over ruten det seiles

Skuteposten