Opprettet 6.januar 2004

§1 i klubbens lover sier bl.a: Vår økonomiske støtte gis med preferanse for norske seilskuter som arbeider for barn og ungdom.

Seilskuteprisen er på kr.70.000,- 

I tillegg til Seilskuteprisen, kan det søkes om enkeltbidrag.Samme bestemmelse ligger til grunn her, som til Seilskuteprisen. 

I 2013 ble den tildelt Skoleskipet "Dyrafjeld"
I 2011 ble den tildelt Skonnerten "Svanen"
I 2009 ble den tildelt Hardangerjakten 'Mathilde' (mer å lese i nyheter)
I 2007 ble den tildelt losskøyta 'Frithjof II' (mer å lese i nyheter)
I 2005 ble den tildelt seilskutter 'Boy Leslie' (mer å lese i nyheter)

Prisen vil normalt bli delt ut i vinnerens hjemmehavn.

Ansvarlige for norske seilskuter kan søke og må i søknaden bekrefte følgende:

- At de arbeider for barn og unge under 18 år og seiler med disse.
- At de som leder seilasene har evne og vilje til å:
  skape trygghet, sosialt og fysisk for den enkelte deltager.
  skape samhørighet blant de unge.
  videreutvikle den enkelte unges ferdigheter med bl.a. godt sjøvett på en slik måte at   
  nye generasjoner rekrutteres til dette viktige kulturvernarbeid.
- At revidert regnskap og årsmelding fra foregående år klargjør skutas økonomiske   
  stilling.
- At skuta ved enhver seilas har gyldig sertifikat.

Søknaden sendes:
Chrisitiana Seilskuteklubb v/Sven H. Røstgård
Tiurveien 1
N-1447 DRØBAK

Med vennlig hilsen styret i Christiania Seilskuteklubb.

Klubbens styre er jury. Prisutdeling forutsetter at klubbens økonomi fortsatt er meget god.