Velkommen til Christiania Seilskuteklubb

Seilskutene satte sitt preg på norsk kultur i århundrer. Helt fra vikingtiden har seil og sjøfart knyttet landet sammen og skapt forbindelser.

Gjennom vår historie er det seilene som har brakt Norges navn til fjerne kyster og gjort det respektert, og har bidratt vesentlig til å skaffe landet vårt den stillingen den har i dag.

Christiania Seilskuteklubb (CSK) mener det er verdifullt å bevare minner om de skutene og de menneskene som gjorde dette mulig.

De seilskutene som er igjen er vår bro tilbake til fortiden, og det en en forbindelse som må bevares, ikke bare for oss selv, men også for senere generasjoner.

Siden er under oppbygging og vil innen kort tid bli ferdigstilt!

Seilskuteprisen 2013

Styret i Christiania Seilskuteklubb
har besluttet å tildele Seilskuteprisen
2013 til

Skoleskipet “Dyrafjeld”

Seilskuteprisen på kr.
70 000,- gis til norske seilskuter
som jobber med barn og ungdom, samt for bevaring
av seilskuter og minner fra de hvite seils dager.

Prisvinneren gjør dette på en fremragende måte.

Om oss

Christiania Seilskuteklubb har til formål å søke bevart for etterslekten alt av interesse fra seilskutetiden, samt søke kontakt med og støtte seilskuter, foreninger og institusjoner med samme formål. Vår økonomiske støtte gis med preferanse for norske seilskuter som arbeider for barn og ungdom.

Kontakt oss

Chrisitiana Seilskuteklubb
v/Sven H. Røstgård, Tiurveien 1
N-1447 DRØBAK

Telefon: 91620127 / 64931462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.